De Mosterdhof is een wijk van klussers. Om de bewoners te helpen bij het onderhoud en verfraaien van hun woningen, hebben we hierbij de wettelijke regels verzameld die er gelden voor het bouwen van aanbouwen en het gebruik van garageboxen. Als je gaat verbouwen of onderhoud, let dan ook op de spelregels over kleurgebruik die de bewoners in de wijk onderling hebben afgesproken. Stem de kleuren af op elkaar!
De regels voor de wijk staan beschreven in het bestemmingsplan Komplannen Westervoort, vastgesteld op 22 september 2014, en ‘Welstandsnota gemeente Westervoort 2011’ en het beleidsstuk ‘Beleidsregels voor bedrijf en beroep aan huis’ vastgesteld op 25 november 2014. en ten slotte de landelijke wet Besluit omgevingsrecht.
In het bestemmingsplan Komplannen Westervoort zijn de gebruiksmogelijkheden van hoofd- en bijgebouwen geregeld. De woningen hebben de bestemming ‘wonen’ en zijn bestemd voor het bestaande aantal woningen ter plaatse van de aanduidingen ‘aaneengebouwd‘, ‘gestapeld‘, ‘twee-aaneen‘ en ‘vrijstaand‘. In de Mosterdhof komen voornamelijk aaneengebouwde woningen voor.
Verder zijn de voor ‘Wonen’ aangewezen gronden bestemd voor: bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en (fiets)paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water- en (nuts)voorzieningen, tuinen en erven en daarmee naar aard en omvang vergelijkbaar gebouwen en voorzieningen.