*Update 13 april 2023*

In de week van maandag 3 april zijn er in de wijk verschillende bomen gekapt. Via de mail hebben een aantal Mosterdhoffers hun zorgen geuit over deze bomenkap. Een deel van de bomen maakt plaats voor de herinrichting van de openbare ruimte. De meeste bomen die gekapt zijn, waren in slechte conditie. Ze moeten weg omdat ze in verharding staan waar ze slecht kunnen groeien. Ook waren sommige bomen ziek. Bij het planten van de nieuwe bomen wordt er voor een goede ondergrond gezorgd. Zo kunnen ze uitgroeien tot gezonde, volwassen bomen.

Dieren in de bomen
In het kader van de Wet natuurbescherming is voorafgaand aan het kappen van de bomen een zogenaamde flora en fauna check uitgevoerd. Hierbij zijn de bomen gecontroleerd op de aanwezigheid van beschermde soorten op het gebied van flora en fauna.
Omdat de boomkronen nog niet in blad waren, was de controle van nesten en of nestvorming goed uitvoerbaar. Er zijn geen nesten waargenomen bij de bomen. Ook waren er nog geen holten in bomen aanwezig die mogelijk geschikt waren voor bewoning van vleermuizen, eekhoorns, vogels of marterachtigen.

Op de afbeelding hieronder zie je op welke plekken bomen weggehaald zijn. De rode (buiten hofjes) en gele (in de hofjes) stippen tonen de bomen aan die gekapt zijn.

Het laatste nieuws