Op dinsdag 29 maart vond de kick-off plaats voor de collectieve verduurzaming in de Mosterdhof. Het Ontwerpteam, de Gemeente Westervoort en de Vereniging van de Wijk Mooi Mosterdhof (VvdWMM) organiseerden samen deze bijeenkomst als informatieavond voor o.a. de woonplanaanpak, het gezamenlijk inkopen en de financieringsmogelijkheden. De avond gold als startsignaal voor het aanmelden voor het gezamenlijk inkoopproces voor de verschillende maatregelen om je woning te verduurzamen.

Proces gezamenlijke inkoop

De avond vormde het startsignaal voor het aanmelden voor verschillende maatregelen. Op 15 juni maken we de balans op en bij voldoende interesse zorgen we voor een uitvoerende partij per maatregel. Het is dus belangrijk dat we van zoveel mogelijk Mosterdhoffers te horen krijgen met welke verduurzamingsmaatregelen zij aan de slag willen! 

Een overzicht van de maatregelen kun je hier bekijken. Op die pagina kun je ook gelijk je interesse doorgeven voor de verschillende maatregelen. Daarnaast is er een overzicht van de financieringsmogelijkheden zodat de puzzelstukjes voor jou en jouw woonplan gelegd kunnen worden.

Hieronder vind je een verslag van de avond.

Opening van de avond

Tijdens de open inloop gingen de bezoekers met elkaar in gesprek. Sommigen om even bij te kletsen met de buren, sommigen om alvast even te spieken bij de verschillende informatiekraampjes. Wethouder Hans Sluiter nam het woord om de, ongeveer 40, aanwezigen welkom te heten. Hierna volgden korte interviews met een iemand van de verschillende kraampjes voor een korte toelichting.

Iris Epping sprak namens de gemeente Westervoort over financieringsmogelijkheden, Jeanette Schuylenburg namens de Wijktafel Klaar voor de Toekomst over de woonplanaanpak, Sjoerd Klijn Velderman namens het Ontwerpteam over de gezamenlijke inkoop, en Ton Fransen vanuit de VvdWMM over de integrale wijkontwikkeling.

Informatiekraampjes

Na de plenaire sessie was er de ruimte om bij de verschillende informatiekraampjes de verdieping op te zoeken. Er kwam vanuit de deelnemers veel interesse en er werden op de avond zelf al spijkers met koppen geslagen. De VvdWMM deelde vogelhuisjes uit die in de wijk omgehangen kunnen worden. Bij de woonplancoaches werden contactgegevens uitgewisseld om woonplangesprekken in te plannen en een aantal aanwezigen lieten hun interesse blijken voor de verschillende verduurzamingsmaatregelen.

Vanuit het Regionaal Energieloket (REL) was er in een apart zaaltje een live verbinding met Oscar Donck, projectleider voor de inkoopactie van het REL. Een aantal deelnemers nam informatiepakketten mee waar de acties van het REL in uitgelegd stonden. Naast de gezamenlijke inkoopactie voor de specifieke maatregelen voor de bijzondere woningen van de Mosterdhof (zoals het dak, dakbedekking, de houten bekleding of een goede oplossing voor ventilatie), heeft het REL ook acties voor algemene maatregelen om je woning te verduurzamen, zoals isolatie en glas. Deze actie staat open voor iedere bewoner van de gemeente Westervoort, maar is natuurlijk ook heel nuttig voor de bewoners van de Mosterdhof. Meer informatie over deze acties en het REL vind je hier.

 

Het laatste nieuws