Klimplanten voor blinde gevels/ schuttingen

De Mosterdhof heeft relatief veel blinde gevels. Veel van die gevels zijn sterk beeldbepalend, en dat zorgt voor een stenige uitstraling. Hier ligt potentie voor vergroening of voor een andere aantrekkelijke invulling voor gevels van woningen en gevels van garageboxen

Gevelgroen met klimplanten kan voor een aanzienlijke vergroening zorgen in de wijk.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Klimplanten staan in de volle grond
  • Klimbegeleiding met een stalen net, kabels of rooster/hekwerk
  • Plantsoorten die niet aan de gevel hechten

 

Tijdens NLdoet 2023 zijn de eerste groene erfafscheidingen geplant.

Haag als voorkeurs-erfafscheiding langs Mosterdring

Het beeld van de Mosterdhof wordt ook sterk bepaald door het veelvoud aan verschillende erfafscheidingen. Deze geven de wijk een rommelig karakter. Met het vervangen van hagen voor schuttingen is ook veel groen uit de wijk verdwenen.

Uitgangspunt
Hagen als neutrale, groene achtergrond voor het veelkleurige plant lint.

Een gemengde haag heeft meerwaarde vanuit het oogpunt van biodiversiteit, bijvoorbeeld een ligusterhaag of veldesdoornhaag.