Westervoort, 10 november 2023 – In de Mosterdhof is er reden genoeg voor een feestje, want ze hebben een ‘Dorpendeal’ gesloten. In de ‘Wijkendeal Mosterdhof’ gaat de Vereniging van de Wijk Mooi Mosterdhof in samenwerking met maatschappelijk partners gemeente Westervoort, Santé Partners, provincie Gelderland, Paalmanhuis en woningcorporatie Vivare zich de komende drie jaar inzetten voor de leefbaarheid van de wijk. Zo worden er ontmoetingsplekken in de wijk gerealiseerd en wordt er ingezet op het vergroenen van de buurt.

Op donderdagochtend 16 november komen wethouder Hans Sluiter van de gemeente Westervoort en gedeputeerde Dirk Vreugdenhil van de provincie Gelderland naar de wijk voor een officieel moment. Na ontvangst bij Zalencentrum Wieleman zal er een wandeling door de wijk plaatsvinden, waar op dit moment de uitvoering van het opknappen van de openbare ruimte in volle gang is.

In de Mosterdhof wordt al jaren gewerkt aan de realisatie van de ambities uit het wijkontwikkelplan ‘Mooi Mosterdhof’ dat in 2020 als winnaar uit de prijsvraag Panorama Lokaal kwam. Aan de hand van een “kookboek”, een uitvoeringsprogramma met verschillende deelprojecten werken de gemeente, de Vereniging van de Wijk en andere partijen aan deze ontwikkeling. In het plan van de Wijkendeal richt de wijk zich op het bevorderen van ontmoetingen tussen alle inwoners van de Mosterdhof en het vergroten van de leefbaarheid in brede zin. Met de wijkendeal kan Mooi Mosterdhof verder ontwikkelen. In de loop van volgend jaar gaan er meer activiteiten georganiseerd worden dóór en vóór alle Mosterdhoffers. 

In een Dorpendeal maken Gelderse inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en provincie Gelderland nieuwe afspraken om samen te werken aan de (sociale) verbondenheid van een wijk of dorp.

Het laatste nieuws