Gemeente Westervoort heeft de afgelopen periode een uitvraag gedaan voor het werk in de openbare ruimte. De aannemer is nu bekend: NTP

De komende maanden gaan zij aan de slag in de wijk. De werkzaamheden bestaan vooral uit het aanbrengen van verhardingen, inclusief fundering en de voorbereidingen voor het vergroenen van de wijk. De aanleg van het groen en hofjes zelf volgen later dit jaar.

Informatieavond maandag 5 juni
Alle Mosterdhoffers ontvangen een brief van NTP met meer informatie.

Op 5 juni organiseert NTP van 19.00-20.30 uur een inloopavond bij Zalencentrum Wieleman. Hier kan je kennis maken met het projectteam en de planning en fasering bekijken. Verder is er de mogelijkheid om vragen te stellen over de werkzaamheden.

Vragen?
Neem dan contact op met omgevingsmanager Sandra van Wijnen, e-mail herinrichtingmosterdhof@ntp.nl of telefonisch op 06-12245539.

Het laatste nieuws