Met dit project wordt de openbare ruimte van de wijk vernieuwd. De route voor de auto’s in de wijk is van oorsprong de achterkant waar weinig aandacht aan is geschonken. In de loop der jaren is dat niet veranderd en is het een rommeltje geworden. Inzet is dat deze route de voorkant van de wijk wordt, de meeste mensen komen hier binnen.

De straat wordt een herkenbare ‘Mosterdring’. Het parkeren, dat nu deels gebeurt langs de weg wordt samengevoegd in de verschillende parkeerhoven. De ring wordt versmald naar een wegbreedte van 5 meter waarmee de snelheid wordt geremd. De ring wordt daarbij groener door een doorgaande strook van klimaatbestendige planten toe te voegen. Op strategische plekken is ruimte voor enkele bomen. Onderdeel van de aanpak van de Mosterdring is het aantrekkelijker en herkenbaarder maken van de twee entrees van de wijk.

Het project heeft tot doel om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken en de vindbaarheid en veiligheid te vergroten met een beter imago voor de wijk als gevolg. Tegelijk wordt een bijdrage geleverd aan tegengaan van hitte en wateroverlast in de wijk en aan meer groen en natuur in de wijk.

De afgelopen maanden is het ontwerpteam druk bezig geweest met het maken van ontwerpen voor het verbeteren van de openbare ruimte in de Mosterdhof. Een duurzaam en toekomstgericht plan wat samenhang brengt in: een herkenbare en verkeersveilige Mosterdring, een verbeterde parkeeropzet, herstel van het voetpadennetwerk én zorgen voor een werkend afvalplaatsen plan.

De presentatie van het definitieve ontwerp voor de herinrichting tijdens de inloopmarkt op zaterdag 9 juli heeft veel reacties opgeleverd. Het ontwerpteam is nu bezig om alle vragen en reacties van bewoners te bekijken om hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Na de zomer komt hier een uitgebreide terugkoppeling van. 

Op de pagina ‘herinrichting’ vind je meer uitleg over de ontwerpen.