De straat wordt een herkenbare ‘Mosterdring’. Het parkeren, dat nu deels gebeurt langs de weg wordt samengevoegd in de verschillende parkeerhoven. De ring wordt versmald naar een wegbreedte van 5 meter waarmee de snelheid wordt geremd. De ring wordt daarbij groener door een doorgaande strook van klimaatbestendige planten toe te voegen. Op strategische plekken is ruimte voor enkele bomen. Onderdeel van de aanpak van de Mosterdring is het aantrekkelijker en herkenbaarder maken van de twee entrees van de wijk. Hiernaast zie je het ontwerp voor de openbare ruimte.

Vanuit de wijk zijn er veel vragen over het ontwerp. Via onderstaande knoppen kun je de ontwerpen bekijken voor het grijs (de stenen) en het groen (de beplanting) dat in de wijk aangelegd wordt. Ook is er een knop voor de hofjes die worden opgeknapt.

Planning

Vanaf dinsdag 16 april worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd in de Mosterdhof. Hierbij gaan wij op een aantal plekken verspreid door de wijk (herstel-)werkzaamheden en kleine aanpassingen doen aan de rijbaan en de stoep. De punten over de wegen en stoep die door bewoners via Fixi bij gemeente Westervoort gemeld zijn, worden ook meegenomen. Via onderstaande knop vind je meer informatie.