Vanuit Waterschap Rijn IJssel wordt een versterking van de IJsseldijk voorbereid. Dit biedt mogelijk kansen om de werking van de dijk als barrière tussen de wijk en de IJssel en uiterwaarden weg te nemen. In het kookboek zijn ideeën opgenomen om de dijk veiliger en aantrekkelijker te maken voor gebruik door bewoners van de Mosterdhof. Ook kan een ontmoetingspunt voor de wijk gemaakt worden op en aan de dijk en een extra opgang vanuit de wijk. Bij de dijkversterking kan ook de binnenberm van de dijk worden heringericht met gebruik voor bewoners.

Het Waterschap is de coördinerende partij voor de dijkaanpassing. De gemeente gaat in gesprek met het Waterschap om zoveel mogelijk meerwaarde te creëren voor de Mosterdhof. Ook tijdens periodieke bijeenkomsten van de coalitie wordt afstemming gezocht tussen de dijkversterking en de ontwikkelingen in de Mosterdhof.