Het Hofjesfestijn in de Mosterdhof maakte van 11 maart 2023 een mooie dag! Er waren meerdere redenen om een feestje te vieren: een eerste hofje was opgeleverd, ontwerpen van vier andere hofjes waren gereed en NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersdagen, vond plaats. Gezien het gezellige samenzijn, de enthousiaste reacties en het prachtige weer was dit met recht een geslaagd evenement te noemen.

 Het was even spannend. Tot de dag voor het Hofjesfestijn was het weer bar en boos. Maar op zaterdag was er niets meer te zien van de grijze wolkenmassa die dagenlang prominent boven ons hing. Het was fris, maar aangenaam in het prille voorjaarszonnetje.

De middag begon met een heerlijk mosterdsoepje en daarna een korte bijeenkomst in hofje 3, het meest noordelijke hofje aan de dijk. Na een traject van plannenmakerij met aanwonenden en ontwerpers is in december 2022 begonnen met de aanleg. De bewoners wilden graag een open hofje met ruimte voor ontmoeting en kleine ‘tuinen in de tuin’. Zo geschiedde. Wethouder Hans Sluiter van de gemeente Westervoort deelde zijn blijdschap over het traject en de oplevering van dit eerste hofje. Ontwerper Willem (Veenenbosenbosch) nam jullie mee in het verhaal achter het ontwerp en de voortgang in andere hofjes. Tenslotte deelde Petra (Diep) namens het hele samenwerkingsverband Mooi Mosterdhof (ontwerpteam, gemeente en vereniging van de wijk) een ‘kletspot’ uit voor goede buurtgesprekken in de hofjes. Onderweg van en naar het hofje werden de tijdens NLdoet aangelegde groene gevelbeplantingen en geknutselde insectenhotels bewonderd.

Ondertussen stonden in een tent bij het Klungelgemaal ook de ontwerpen voor de hofjes 7, 8, 9 en 10 opgesteld. Daar konden jullie de ontwerpen bekijken waar tijdens de hoftafelgesprekken in zalencentrum Wieleman al over meegepraat was. De ontwerpers waren er ook om de plannen toe te lichten.

Het laatste nieuws