Informatieavond Dijkversterking terugkijken

Onlangs waren er twee bewonersavonden om alle betrokkenen te informeren over de komende dijkversterking tussen de Pannerdense Waard en Westervoort. Kon je er niet bij zijn of wil je de avond nog eens terugkijken? Dat kan in onderstaande video. Tijdens de avond werd besproken waarom de dijk tussen de Pannerdense Waard en Westervoort versterkt gaat worden. Daarnaast wordt verteld welke problemen er spelen en hoe deze opgelost kunnen worden. Ook wordt het proces van de dijkversterkingsproces toegelicht, waarbij speciale aandacht is voor hoe je mee kunt doen aan dit proces.

Een van de projecten die in de Mosterdhof loopt is het herontwerp van de dijk. Vanuit Waterschap Rijn IJssel wordt een versterking van de IJsseldijk voorbereid. Het Waterschap is de coördinerende partij voor de dijkaanpassing. De gemeente gaat in gesprek met het Waterschap om zoveel mogelijk meerwaarde te creëren voor de Mosterdhof.

De ontwikkelingen kun je volgen via de website van het Waterschap Rijn en Ijssel.

Het laatste nieuws