Prijsvraag Panorama Lokaal

In 2020 is de wijk mee gaan doen in een prijsvraag, Panorama Lokaal Mosterdhof (een initiatief van het College van Rijksadviseurs), met als doel om inspirerende ideeën bij elkaar te krijgen voor verbetering van de woonkwaliteit van de wijk en de omgeving.

De prijsvraag Panorama Lokaal, georganiseerd door het College van Rijksadviseurs, had tot doel om ideeën en plannen te maken voor de Nederlandse jaren ’60-’80 woonwijken. Dit soort wijken liggen vaak aan de stadsranden en vragen om aandacht, 50 jaar na hun realisatie. Dit biedt tegelijk unieke kansen om beter verbonden te worden met het omringende landschap en de wijken ruimtelijk én sociaal echt beter bestemd te maken voor de toekomst. Een opgave die ook herkenbaar is voor de Mosterdhof.

Verder lezen

De gemeente Westervoort heeft besloten de lancering van de landelijk georganiseerde prijsvraag aan te pakken om de wijkontwikkeling in een stroomversnelling te brengen: Panorama Lokaal. De gemeente Westervoort heeft samen met een wijkcoalitie de Mosterdhof aangemeld als locatie voor deze prijsvraag. Eind 2019 is de Mosterdhof door het College van Rijksadviseurs verkozen tot één van de zeven prijsvraaglocaties. Hierna konden ontwerpteams zich inschrijven op een projectlocatie waar ook weer een selectieronde plaatsvond. Drie ontwerpteams zijn uitgekozen om deel te nemen aan de prijsvraag Panorama Mosterdhof, waaronder team Barzilay+Ferwerda. In februari 2020 ging de prijsvraag met een landelijke bijeenkomst echt van start, waarna een proces met verschillende ateliersessies is georganiseerd om de ontwerpteams te laten samenwerken met de coalitie en bewoners.

Uit deze prijsvraag is een winnend plan voortgekomen: ‘Kookboek Mosterdhof 2050: Wijk aan de Dijk’ van het team Barzilay+Ferwerda. In dit plan is ook het eerdere wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030 integraal opgenomen.

Voor meer informatie over de prijsvraag verwijzen we graag naar de website van Panorama Lokaal

Over het Kookboek

Het ‘Kookboek Mosterdhof 2050, Wijk aan de dijk’ is het plan dat door het team Barzilay+Ferwerda, Veenenbosenbosch, Endule en Diep is gemaakt als inzending voor de prijsvraag Panorama Lokaal.

Het kookboek is geen vastomlijnd plan, maar geeft een visie en stelt stappen voor om tot een flexibele en duurzame ontwikkeling van de wijk te komen. De ideeën gaan uit van de gedachte achter het oorspronkelijke ontwerp van de buurt. De Mosterdhof is een buurt met een grote sociale diversiteit in samenstelling en woningaanbod met ruimte voor ontmoeting in de openbare ruimte.

Verder lezen

Het kookboek is opgebouwd rond ‘recepten’ voor ingrepen op vier schaalniveaus: woning, hofjes, openbare ruimte en omgeving. Aangevuld met een vijfde ‘gang’ voor een recept voor een veerkrachtige samenwerking met de vele betrokken partijen. Voor de particuliere eigenaren wordt een begeleid proces voorgesteld met een persoonlijk woonplan. De Mosterdring wordt opgewaardeerd tot een herkenbare structuur, een voorkant van de wijk. De naar binnen gekeerde wijk wordt nadrukkelijk aan de dijk georiënteerd. De natuurwaarden van de uiterwaard worden vergroot en de uiterwaard wordt toegankelijk gemaakt. Het verduurzamen van wijk en woningen vormt mét het investeren in leefbaarheid de rode draad in de recepten.

Dit voorstel biedt inspiratie voor een gerichte, flexibele aanpak. Dit ‘vijfgangendiner’ ondersteunt het proces om samen met de coalitie, de wijktafels en vele betrokkenen te komen tot een veerkrachtig, veelkleurig Mosterdhof, wijk aan de dijk.

Uitvoeringsprogramma en projecten

Tot in het voorjaar van 2021 is hard gewerkt om de ideeën van het Kookboek om te zetten in concrete projecten, in afstemming met de verschillende coalitiepartners. Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld waar de wijkcoalitie een akkoord op heeft gegeven. Een korte omschrijving van de projecten zijn op de pagina ‘projecten’ te vinden.