Deze website is opgezet vanuit de initiatiefnemers van het wijkontwikkelplan Mooi Mosterdhof 2050 en de makers van het ‘Kookboek Mosterdhof 2050, Veerkrachtige wijk aan de dijk’.

Deze initiatiefnemers zijn actieve en betrokken bewoners, die zich inmiddels verenigd hebben in de Vereniging van de Wijk Mooi Mosterdhof en de gemeente Westervoort. Inmiddels bestaat er een bredere samenwerking met Vivare, Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Energiebespaarhuis, Alliander en Vattenfall.

 

 

Het kookboek is gemaakt door het ontwerpteam Barzilay + Ferwerda bestaande uit Barzilay + Ferwerda, Veenenbos & Bosch, Diep en Endule.

De bedoeling is om van deze pagina, naast de wijkkrant en facebookgroep, een levendige verzamelplaats te maken voor informatie, nieuws en interactie rondom de wijkontwikkeling van de Mosterdhof.

De website wordt op dit moment onderhouden door het ontwerpteam. Lijkt het je leuk om mee te schrijven met nieuwsberichten? Laat het weten via info@mooimosterdhof.nl.