Het uitvoeringsprogramma Mooi Mosterdhof bestaat uit verschillende kleine en grote projecten met allemaal weer hun eigen proces en planning.

Onderstaand is een overzicht van de deelprojecten, waar ze staan en wat de planning voor de komende tijd is. Specifieke bijeenkomsten en activiteiten worden opgenomen in de agenda op deze website.

Herinrichting van de openbare ruimte: Mosterdring, parkeerhoven, entrees, voetpaden

 • In mei 2022 hebben alle bewoners in de Mosterdhof van de gemeente een brief gekregen over de plannen voor de herinrichting van de Mosterdhof en de daadwerkelijke veranderingen.
 • Op 9 en 12 juli 2022 is het definitieve ontwerp van de openbare ruimte gepresenteerd. Zie voor meer informatie: https://mooimosterdhof.nl/terugkoppeling-definitieve-ontwerp-openbare-ruimte/
 • Gemeente Westervoort heeft in het voorjaar van 2023 een uitvraag gedaan voor het werk in de openbare ruimte. De aannemer is nu bekend: NTP. De werkzaamheden bestaan vooral uit het aanbrengen van verhardingen, inclusief fundering en de voorbereidingen voor het vergroenen van de wijk.
 • Maandag 19 juni is het werk voor de herinrichting van de Mosterhof gestart. Wethouder Hans Sluiter wipte de eerste tegel uit de grond. Eind december zijn de werkzaamheden van NTP en daarmee van het ‘grijs’ in de wijk klaar.

 Samen mooie hofjes maken

 • De ontwerpen voor de twee eerste hofjes zijn in een pilotfase van mei tot en met juli 2021 samen met de bewoners gemaakt. Tijdens dat proces bleek dat verder onderzoek en een uitgebreidere technische oplossing nodig was in de ondergrond. Dit was gereed in april 2022. Daardoor heeft de realisatie van deze eerste hofjes vertraging opgelopen.
 • De ontwerpprocessen voor de overige hofjes zijn gestart in maart 2022. Met de realisatie van het eerste hofje (nummer 7) is in december 2022 gestart. Dat hofje is op 11 maart 2023 feestelijk geopend. Hierbij zijn de ontwerpen van de overige hofjes gepresenteerd. 
 • De overige hofjes worden tegelijk met het groen in de openbare ruimte gerealiseerd vanaf 8 januari. De groenaannemer volgt de huidige werkvolgorde van NTP in de Mosterdring, te weten Hofje 8, 6, 2, 10, 9, 5, 1, 4 en tot slot 7. 

Individuele woonplannen opstellen

 • Er zijn woonplannen met specifieke verduurzamingsadviezen voor de verschillende woningtypes in de Mosterdhof gemaakt.
 • Sinds 2021 kan iedereen in de Mosterdhof deze woonplannen kosteloos downloaden. Indien gewenst kan een aanvullend adviesgesprek met een energiecoach worden ingepland. Ook dit is kosteloos voor de bewoner. Kijk ook op https://mooimosterdhof.nl/woonplan/.
 • Er zijn inmiddels al veel woonplannen opgevraagd. Het is aan bewoners zelf om de verduurzaming te realiseren. Ook dit gebeurt al volop!

Organiseren van slimme, collectieve aanpak van woningverduurzaming

 • Er loopt momenteel een eerste actie van collectieve inkoop van verduurzamingsmaatregelen voor geïnteresseerde bewoners rond een beperkt aantal maatregelen.
 • De inkoop heeft last van de gevolgen van de prijsstijgingen op de bouwmarkt door de coronacrisis en de inval in de Oekraïne. Ook hebben aanbieders het heel erg druk, waardoor doorlooptijden langer zijn dan we gewend zijn.
 • Je kunt nog steeds je interesse kenbaar maken. We kijken dan of je nog mee kan doen met de lopende acties. Zo niet, dan houden we je op de hoogte wanneer een volgende actie start.
 • Vind je het leuk om zélf een collectieve inkoopactie mee te organiseren? Laat het dan ook weten. Je kunt je gegevens achterlaten op https://mooimosterdhof.nl/woningverduurzaming/

Kleurrijk Mosterdhof door nieuwe kaders en regels voor de Mosterdhof

 • De Vereniging van de Wijk en de wijktafel Fris en Fruitig hebben een bewonersvisie met aanbevelingen over de uitstraling van de woningen en tuinen besproken en vastgesteld. Zie ook https://mooimosterdhof.nl/kleurrijk/.
 • In samenwerking met bewoners die dat willen realiseren worden verschillende acties in de wijk gepland om hier praktisch uitvoering aan te geven. Eén van die acties is het vergroenen van erfafscheidingen tijdens NLdoet op 10 en 11 maart 2023.