Het uitvoeringsprogramma Mooi Mosterdhof bestaat uit verschillende kleine en grote projecten met allemaal weer hun eigen proces en planning. Onderstaand een overzicht van de deelprojecten en hun planning en mijlpalen. Specifieke bijeenkomsten en activiteiten worden opgenomen in de agenda.

Individuele woonplannen opstellen

 • Na een pilotfase die plaats heeft gevonden van juni tot en met september 2021 zijn er nu woonplannen met specifieke verduurzamingsadviezen voor de verschillende woningtypes in de Mosterdhof.
 • Vanaf december 2021 kan iedereen in de Mosterdhof deze woonplannen downloaden en indien gewenst een aanvullend adviesgesprek met een energiecoach.

Organiseren van slimme, collectieve aanpak van woningverduurzaming

 • Het proces rond de collectieve inkoop van maatregelen heeft last gekregen van de gevolgen van de prijsstijgingen op de bouwmarkt door de coronacrisis en de inval in de Oekra├»ne. Met verschillende aanbieders wordt gekeken welke slimme aanbiedingen nog voor de bewoners in de Mosterdhof kunnen worden gemaakt. Hier wordt samen met verschillende partijen vorm aan gegeven.

Kleurrijk Mosterdhof door nieuwe kaders en regels voor de Mosterdhof

 • In april 2022 hebben de Vereniging van de Wijk en de wijktafel Fris en Fruitig een bewonersvisie met aanbevelingen besproken en vastgesteld.
 • Voor de rest van 2022 worden verschillende acties in de wijk gepland om hier praktisch uitvoering aan te geven.

Samen mooie hofjes maken

 • De ontwerpen voor de twee eerste hofjes zijn in een pilotfase van mei tot en met juli 2021 samen met de bewoners gemaakt. Bij het proces om ze te realiseren bleek dat verder onderzoek en een uitgebreidere technische oplossing nodig was in de ondergrond. Dit was gereed in april 2022. Daardoor heeft de realisatie van deze eerste hofjes vertraging opgelopen.
 • De ontwerpprocessen voor de overige hofjes zijn gestart in maart 2022 en lopen mogelijk tot na de zomer. Met de realisatie van de eerste hofjes wordt in juni 2022 gestart, een groot deel zal in het najaar 2022 worden gerealiseerd en de rest tegelijk met de Openbare Ruimte in 2023.

Samen mooie overkluisde straatjes maken

 • Het onderzoek naar de huidige (juridische) situatie en mogelijkheden is najaar 2021 gereed. De resultaten worden in het voorjaar gedeeld.

Afvalplaatsenplan

 • De uitvoering van het plan voor afvalaanbiedplaatsen gaat mee met de realisatie van de Openbare Ruimte.

  Herinrichting van de openbare ruimte: Mosterdring, parkeerhoven, entrees, voetpaden

  • Het proces van ontwerp en voorbereiding van de uitvoering is gepland van juli 2021 tot en met augustus 2022.
  • In februari 2022 is een informatieavond geweest over het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte.
  • In juni 2022 is een informatiebijeenkomst gepland over het definitief ontwerp van de openbare ruimte.
  • Daaropvolgend wordt de uitvoering van het plan voorbereid door het maken van een bestek en de aanbesteding van een bedrijf dat het plan gaat uitvoeren.
  • De daadwerkelijke werkzaamheden aan de overkluisde straatjes, speelvoorzieningen, entrees, mosterdring, parkeerhoven, voetpaden en het groen zijn gepland van september 2022 tot en met december 2023.