De Mosterdhof doet mee aan de autodeelwedstrijd ‘Auto van de Straat’! Samen met bewoners van twee andere wijken, in Nijmegen en Renkum, heeft de Mosterdhof in Westervoort zes maanden lang een elektrische deelauto ter beschikking. Voor €2,50 per uur kan de auto worden gebruikt en worden meegenomen vanaf het oplaadpunt bij Wieleman. Blijkt na deze periode van zes maanden dat de Mosterdhof deze auto’s het meest heeft gedeeld van de deelnemende wijken, dan wordt deze periode met nóg eens zes maanden verlengd!
Belangstellenden in de Mosterdhof hebben aangegeven te willen ondervinden hoe het is om zo’n auto te delen, ter vervanging van een tweede auto. Het terugdringen van het aantal auto’s en de parkeerdruk in de wijk biedt kansen voor de leefbaarheid, mooi en duurzaam wonen in de Mosterdhof. Deze proef geeft een prachtige kans om ervaringen op te doen met het delen van een auto én elektrisch rijden.

Heb je vragen?

Vragen over de elektrische deelauto? Wil je meehelpen om de pilot te verlengen? Neem contact op info@mooimosterdhof.nl