De komende tijd gaan bewoners, gemeente en ontwerpteam aan de slag om de eerste twee hofjes aan te pakken. Het is een van de eerste projecten in de openbare ruimte die dit najaar al tot een zichtbaar resultaat zal leiden. Woensdag 12 mei is het eerste ‘hoftafelgesprek’ met de bewoners van de eerste twee hofjes, om ideeën en wensen te delen en te bespreken.

Met de hofjes worden de driehoekige perken/velden bedoeld die tussen de woningen zijn gelegen. Deze plekken waren in het oorspronkelijke ontwerp van de Mosterdhof bedacht als ontmoetingsplekken en collectieve ruimtes om de onderlinge verbondenheid van bewoners te versterken. De hofjes zijn toe aan een opknapbeurt en wat zou het mooi zijn als ze weer die onderlinge verbondenheid kunnen versterken. Het ontwerpen hieraan gebeurt dus in een samenwerking tussen de gemeente, bewoners en ontwerpers. Immers: #samenmakenwemooimosterdhof! Na een oproep op sociale media zijn er hofjes aangemeld, waaruit twee hofjes zijn gekozen. Hier gaven bewoners aan samen met elkaar te willen te willen meedenken over hoe hun hofje kan worden heringericht

Blijft het hofje met groen om enkel naar te kijken? Om te zitten, spelen, tuinieren..? Ideeën te over! Natuurlijk zijn er ook bepaalde eisen aan gesteld vanuit de gemeente. Het ontwerpteam, bestaande uit ontwerpers van de bureaus Barzilay+Ferwerda en Veenenbosenbosch, zullen bewoners aan de hand van drie hoftafelgesprekken begeleiden richting een ontwerp voor hun hofje.

De twee gekozen hofjes voor de pilot
Eerst twee, dan verder..

Deze eerste twee hofjes worden als pilot, een proefproject, dit najaar al gerealiseerd. Daarna start eenzelfde proces bij de overige hofjes van de Mosterdhof. Bespreek dus alvast eens met wat directe buren rondom jouw hof of je je zou willen aanmelden voor de volgende ronde!

Tijdlijn proefproject hofjes met drie ‘hoftafelgesprekken’

Het laatste nieuws