Een individueel woonplan voor iedere woningeigenaar in de Mosterdhof

Voor elke woningeigenaar die dat wil wordt een op maat gemaakt verduurzamingsadvies voor de woning gemaakt. Dit advies bestaat uit een duidelijk 3-stappenplan met een helder einddoel waar iedereen aan kan werken op eigen tempo. Het uitgangspunt is de woning zo te verduurzamen, dat er slim wordt voorgesorteerd op een andere warmtebron dan aardgas. Daarnaast dragen de stappen bij aan de algehele kwaliteit van de woning. Er worden gesprekken gevoerd bij bewoners thuis om de persoonlijke situatie en de staat van de woning te bekijken. In de gesprekken komen ook andere onderdelen van de wijkontwikkeling aan de orde.

Het doel van dit project is iedere bewoner van Mosterdhof inzicht te geven hoe hij/zij op een slimme manier de woning toekomstbestendig kan maken. Door bijvoorbeeld het verduurzamen te combineren met onderhoud of een verbouwing. Maar ook door het nu al kunnen starten met een paar kleine eerste maatregelen.

Voor de uitvoering van dit project heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland. Het project gaat in juni 2021 van start en loopt in ieder geval door tot medio 2022. Wil jij wel zo´n individueel woonplan? Laat het weten via info@mooimosterdhof.nl.

Organiseren van slimme, collectieve aanpak van woningverduurzaming

Dit deelproject is gericht op het organiseren van gezamenlijke aanpakken van onderhoud of verduurzaming van woningen. Hierin werken we samen met het regionaal energie loket (REL). Iedereen kan zijn plan zelf en op zijn eigen tempo uitvoeren, maar een aantal aanpassingen kunnen voordelig samen opgepakt worden, bijvoorbeeld door gezamenlijk inkopen van dakisolatie (link nieuwsitem) maar ook door gezamenlijk klussen aan te pakken. We kijken in de gesprekken over het woonplan naar interesse hierin en gaan onder andere met de vereniging van de wijk en gemeente kijken hoe we de gezamenlijke inkoop en de realisatie van maatregelen kunnen ondersteunen.

Het doel is om particuliere woningeigenaren in de Mosterdhof in staat te stellen om hun woning op toegankelijke manier (met aandacht voor de juiste prijs, kwaliteit, ontzorgen) toekomstbestendig te maken.

Voor de uitvoering van dit project heeft de gemeente subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland. Het project gaan in juni 2021 van start en loopt in ieder geval door tot medio 2022. Heb jij wel interesse in zo’n gezamenlijke aanpak? Laat het weten via info@mooimosterdhof.nl.

Kleurrijk Mosterdhof door nieuwe kaders en regels voor de Mosterdhof

In dit project wordt gewerkt aan nieuwe kaders en regels voor de Mosterdhof. Dit helpt om de uitstraling te verbeteren en verrommeling tegen te gaan. De bedoeling is dat het nieuwe beleid de ontstane verschillen tussen woningen in de Mosterdhof accepteert. Er wordt tegelijk ook gezorgd dat elementen van de woningen in één lijn worden gemaakt zodat er op rij-/blokniveau een betere uitstraling ontstaat. Voor-wat-hoort-wat: bewoners krijgen extra gebruiksmogelijkheden van de woningen door meer vrijheid in het bestemmingsplan te bieden voor uit- en aanbouwen. Bewoners krijgen informatie en inspiratie hoe van deze nieuwe regels en kaders het beste gebruik te maken.

Verbeteren leefbaarheid van de wijk door op een positieve manier reguleren van de verrommeling, mogelijkheden voor een meer divers woningaanbod creëren.

Een belangrijk onderdeel van het project is aanpassen van de kaders en regels in het beleid van de gemeente Westervoort. Het proces hiervoor is van start gegaan. Ben jij benieuwd wat dit voor jou betekent? Laat het weten via info@mooimosterdhof.nl.

Betrokken raken bij dit project?

Heb je vragen over of wil je betrokken raken bij dit project? Je kunt direct aankloppen bij de bestuursleden of een berichtje achterlaten via het contactformulier of de Facebook pagina