Samen mooie hofjes maken

In dit project wordt een nieuwe invulling gegeven aan de hofjes in de Mosterdhof, zodat ze naast groen in de wijk ook een andere functie krijgen waar bewoners blij van worden. Om dit voor elkaar te krijgen wordt per hofje een ontwerpproces samen met de bewoners aan het hofje doorlopen. Met twee hofjes is een start gemaakt om de aanpak te testen. Daarna wordt deze aanpak  bij alle hofjes gebruikt.

Doelen zijn om de versleten uitstraling van de openbare ruimte aan te pakken en tegelijk ook te zorgen voor groen dat water kan opvangen, hitte kan verminderen en bij kan dragen aan biodiversiteit. We zien ook graag dat de hofjes weer van nieuwe betekenis in sociale samenhang zijn.

De hoftafelgesprekken (ontwerpworkshops) voor de eerste twee hofjes zijn al gestart. De plannen voor de eerste twee hofjes worden in het najaar van 2021 uitgevoerd. Ben je benieuwd naar de aanpak en plannen? Wil jij nu alvast aan de slag met jouw hofje? Laten het weten via info@mooimosterdhof.nl.

Samen de speelvoorzieningen verbeteren

In dit project wordt gekeken naar de invulling van de speelplekken in de Mosterdhof. Hierbij wordt ook gelet op de samenhang, rol en doelgroepen van de verschillende plekken voor de buurt.

Het doel is om de speelplekken meer afwisselend te maken en voor een betere spreiding te zorgen van het speelaanbod.

Ben je benieuwd naar de aanpak en plannen? Wil jij zelf meedenken of aan de slag met één van de speelplekken? Laten het weten via info@mooimosterdhof.nl.

Samen mooie overkluisde straatjes maken

Een bijzonder kenmerk van de Mosterdhof is dat een deel van de woningen aan ‘overkluisde’ straatjes liggen. Doordat de verdieping van de eengezinswoningen aan de voorzijde boven de begane grond uitsteekt is een overkapt pad ontstaan. Hieraan zijn ook de patiowoningen gelegen, oorspronkelijk bedoeld als ouderenhuisvesting. Het idee was dat buren, jong en oud elkaar in deze straatjes en de hofjes tegenkomen. Deze overkluisde straatjes hebben een openbare functie, maar officieel van de eigenaar van de woning. Dit brengt na 40 jaar vragen met zich mee wie er verantwoordelijk is voor deze ruimte: scheefliggende tegels, straatverlichting, nuts-voorzieningen. In dit project wordt uitgezocht hoe dit nu werkt en hoe dit voor de toekomst goed kan worden vastgelegd, waarmee de straatjes ook in samenhang opgewaardeerd kunnen worden.

Het doel is om duidelijkheid te geven over hoe verantwoordelijkheden liggen en de weg vrij te maken voor een aanpak van de overkluisde straatjes zodat er mooie, veilige en sociaal verbindende plekken gemaakt kunnen worden.

Dit project loopt en de eerste resultaten gaan we snel met jullie delen.

Proef met elektrische deelauto’s

De Mosterdhof doet mee aan de autodeelwedstrijd ‘Auto van de Straat’! Samen met bewoners van twee  andere wijken, in Nijmegen en Renkum, heeft de Mosterdhof in Westervoort zes maanden lang een elektrische deelauto ter beschikking. Voor €2,50 per uur kan de auto worden gebruikt en worden meegenomen vanaf het oplaadpunt bij Wieleman. Blijkt na deze periode van zes maanden dat de Mosterdhof deze auto’s het meest heeft gedeeld van de deelnemende wijken, dan wordt deze periode met nóg eens zes maanden verlengd!

Belangstellenden in de Mosterdhof hebben aangegeven te willen ondervinden hoe het is om zo’n auto te delen, ter vervanging van een tweede auto. Het terugdringen van het aantal auto’s en de parkeerdruk in de wijk biedt kansen voor de leefbaarheid, mooi en duurzaam wonen in de Mosterdhof. Deze proef geeft een prachtige kans om ervaringen op te doen met het delen van een auto én elektrisch rijden.

Vragen over de elektrische deelauto? Wil je ‘m zelf ook een keertje testen? Wil je meehelpen om de pilot te verlengen? Neem contact op info@mooimosterdhof.nl.

Aanplanten van een beukenhaag bij het voetbal/speelveld

Op 10 april 2021 hebben bewoners samen met de gemeente een Beukenhaag aangeplant langs het voetbal/speelveld in de Mosterdhof. Daarnaast is er een dubbele rij palen en draad tussen de haag geplaatst. Het doel hiervan is om het voetbalveldje hondenpoep vrij te kunnen houden, zodat de jeugd weer zonder poep aan de schoen thuis komt. Zo wordt de Mosterdhof weer een stukje mooier!

Dit project is inmiddels afgerond. Wil je meer weten over kleine projecten om de wijk fris en fruitig te maken? Heb je zelf ideeën of wil je meehelpen? Laat het weten via info@mosterdhof.nl

Betrokken raken bij dit project?

Heb je vragen over of wil je betrokken raken bij dit project? Je kunt direct aankloppen bij de bestuursleden of een berichtje achterlaten via het contactformulier of de Facebook pagina