Herinrichting openbare ruimte: mosterdring, parkeerhoven, entrees, voetpaden

Met dit project wordt de openbare ruimte van de wijk vernieuwd. De route voor de auto’s in de wijk is van oorsprong de route achterom naar de woningen. Door de jaren heen is dit een rommeltje geworden. Inzet is dat deze route de voorkant van de wijk wordt, de meeste mensen komen hier binnen. De straat wordt een herkenbare ‘Mosterdring’ .Het parkeren dat nu nog gebeurt langs de weg wordt samengevoegd in de verschillende parkeerhoven, wat een voorwaarde is voor het succes van deze ingreep. De ring wordt versmald naar een wegprofiel van 4,5 meter waarmee de snelheid wordt geremd. De ring wordt daarbij groener door een doorgaande strook van vaste planten toe te voegen. Op strategische plekken is ruimte voor enkele bomen. Onderdeel van de aanpak van de Mosterdring is het aantrekkelijker en herkenbaarder maken van de twee entrees van de wijk.

Het project heeft tot doel om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en de vindbaarheid en veiligheid te vergroten met een beter imago voor de wijk als gevolg. Tegelijk wordt een bijdrage geleverd aan tegengaan van hitte en wateroverlast in de wijk en aan meer groen en natuur in de wijk.

In het de periode tussen juli 2021 en januari 2022 wordt het ontwerp gemaakt. In die periode vinden ook een aantal informatiesessies plaats voor bewoners van de Mosterdhof. Tijdens de eerste helft van 2022 zullen voorbereidingen worden getroffen voor de uitvoering. De uitvoering staat gepland voor de periode van september 2022 tot en met eind 2023.

Betrokken raken bij dit project?

Heb je vragen over of wil je betrokken raken bij dit project? Je kunt direct aankloppen bij de bestuursleden of een berichtje achterlaten via het contactformulier of de Facebook pagina