De hoeveelheid parkeerplekken in de wijk blijft gelijk. Het parkeren wordt wel iets anders georganiseerd. Het langsparkeren aan de Mosterdhof wordt verplaatst naar de parkeerhoven (het haaksparkeren blijft). Deze hoven worden waar mogelijk uitgebreid en hun indeling wordt geoptimaliseerd. De parkeervakken worden breder voor comfortabeler parkeren. De vakken zelf krijgen een groenverharding. Dit zorgt voor een groener beeld en voor minder hitte in de zomer. Iedere parkeerplek heeft brede uitstapstroken van hergebruikte betonklinkers en is gemarkeerd met een tegel. Buiten de vakken parkeren is niet toegestaan.

Vind je dit een goede ontwikkeling?