We willen de wijk een groene uitstraling geven. De vele verschillende schuttingen en muurtjes helpen hier niet bij en geven een rommelig beeld. Graag gaan we samen met jullie aan de slag om de erfafscheidingen groener en meer gelijk aan elkaar te maken. Bijvoorbeeld met hagen of klimplanten. Ter hoogte van Mosterdhof 3-17 starten we een pilot. Dan kun je het effect zelf zien.

Vind je dit een goede ontwikkeling?