De Mosterdhof krijgt een nieuw jasje. De weg wordt smaller zodat er minder hard gereden wordt. We verplaatsen het langsparkeren naar de parkeerhoven voor een overzichtelijker beeld en voor meer groen. De bestrating wordt vervangen door nieuwe rode klinkers waardoor hij herkenbaar blijft. De bestaande klinkers worden hergebruikt in de rijbaan van de parkeerhoven.

Langs de hele weg komt een kleurrijke strook beplanting. De planten zijn interessant voor bijen en vlinders en zorgen voor een herkenbaar beeld. De helft van het regenwater watert af in de beplanting en laten we infiltreren in de bodem. Zo voeren we minder regenwater af naar de rioolzuivering.

Vind je dit een goede ontwikkeling?