Op 12 juli, was het zover: de onthulling van de ontwerpen voor de eerste twee nieuwe hofjes in de Mosterdhof. Na een periode van online meetings eindelijk een fysieke ontmoeting met elkaar, midden in de hofjes waar het om ging. Voor de omwonende Mosterdhoffers die deel hebben genomen aan de zogeheten hoftafelgesprekken, was de uitkomst geen verrassing maar een aangename bevestiging. De ontwerpen zijn immers in samenspraak en met input van hen tot stand gekomen. Maar voor andere bewoners, die bij de georganiseerde borrel langs kwamen lopen, was het een kennismaking met een nieuwe kijk op de hofjes. Het ontwerpteam werkt de twee ontwerpen nu verder uit zodat de gemeente dit najaar aan de slag kan in de eerste twee hofjes: een weelderige bloemenzee en een avontuurlijke vlindertuin. Daarbij vragen de geïntegreerde wadi’s nog nader uitzoekwerk. Tegelijkertijd gaat het ontwerpteam verder met de volgende twee hofjes waarvoor we ook een oproep doen.

De eerste twee ontwerpen zijn het resultaat van een proces van mei t/m juli met de directe omwonenden rondom de hofjes, de gemeente, begeleid door het ontwerpteam. Het was nu nog een proef (‘pilot’), waarbij we erachter zijn gekomen dat deze manier werkt en ook weten waarop we het kunnen beschaven voor het vervolg. In het kort komt het proces hierop neer: in een serie van drie hoftafelgesprekken wordt gesproken over wensen en ideeën vanuit deelnemende bewoners, eisen vanuit de gemeente en worden deze steeds schetsmatig vertaald of met voorbeelden door het ontwerpteam voorgelegd aan bewoners. Het eindresultaat is een door de deelnemende bewoners gedragen ontwerp dat wordt gerealiseerd. Deelname staat open voor alle bewoners rondom een hofje, zowel bewoners die erop uitkijken als de bewoners die aan een aangrenzend straatje wonen. Zij worden per brief uitgenodigd en van informatie voorzien, zodra een hof is verkozen om aan de slag te gaan.

Uiteindelijk komen alle hofjes aan de beurt. Het doel is om de versleten uitstraling van deze openbare ruimte aan te pakken en tegelijk te zorgen voor groen dat water kan opvangen, hitte kan verminderen en kan bijdragen aan de biodiversiteit. Kortom Hofjes waar bewoners blij van worden!

Volgende twee hofjes: meld je aan!
We zijn benieuwd welke twee hofjes in de volgende ronde willen meedoen. Hofjes waar nu ideeën en wensen opborrelen van groot tot klein. Het helpt als je hierin niet alleen staat, maar wanneer er enkele bewoners zijn die ook ‘iets’ willen. Je hoeft het nog helemaal niet met elkaar eens te zijn over ‘wat’ er dan precies moet gebeuren in jullie hofje. Dat komt tijdens het proces wel en dat begeleiden wij. Spreek er dan ook vooral eens over met je buren of jullie hofje aangemeld kan worden om aan de eerstvolgende hoftafelgesprekken deel te nemen. Hier en daar hebben we al wat geluiden opgevangen, maar we willen vragen om je aan te melden en hierbij ook aan te geven in hoeverre de aanmelding door meerdere buren wordt gedragen. Het is handig wanneer één van de hofbewoners hierbij als contactpersoon wil optreden.

Je kunt je voor de komende ronde tot 27 september aanmelden door een mail te sturen info@mooimosterdhof.nl. Ruben Ferwerda van het ontwerpteam en aanspreekpunt voor de hofjes neemt dan contact met je op.

Onderstaand beelden van de eerste twee hofjes: de bloemenzee en de vlindertuin en van de bijeenkomst van 12 juli 2021.

Het laatste nieuws