De QR-wandeling, de digitale inloop en de informatiemarkt hebben ongeveer 150 reacties opgeleverd op het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte. Willem, Luc en Rens van het Ontwerpteam hebben alle reacties samengevoegd en bekeken. Eén voor één zijn ze met de onderwerpen aan de slag gegaan: opnieuw kijken naar het ontwerp en met de gemeente in overleg. Je kunt je voorstellen dat dit best complex is: veel verschillende dingen die met elkaar samenhangen en hier en daar spreken reacties elkaar tegen.

 

Deze reacties worden verwerkt in het definitief ontwerp dat voor de zomer klaar zal zijn. De bedoeling is om medio juni bij elkaar te komen en het definitieve plan voor de openbare ruimte én de hofjes met iedereen te delen. Daarvoor moet met de gemeente en de Vereniging van de Wijk nog een datum worden geprikt. Daarna volgt een aanbesteding en het is de bedoeling dat nog dit jaar de schop in de grond gaat.

 

Op basis van de reacties concluderen we, als Ontwerpteam en gemeente, dat we met de plannen een impuls kunnen geven aan de Mosterdhof en dat die ook goed ontvangen worden. Hier en daar zijn aanscherpingen nodig op basis van de reacties. Hier wordt het eindresultaat alleen maar sterker van. In dit document wordt inzichtelijk gemaakt wat er met reacties wordt gedaan en waarom. Voor een aantal overkoepelende onderwerpen wordt extra toelichting en onderbouwing gegeven, zoals de keuze voor een woonerf.

 

Een paar specifieke onderwerpen vragen nog om extra verdieping zoals het parkeren voor de garageboxen, de vormgeving van de ‘achterommetjes’ en de verschillende wensen rond de dijkopgang. Over deze onderwerpen wordt in eerste instantie afstemming gezocht met de Vereniging van de Wijk en de wijktafel Fris en Fruitig. Een belangrijk bijkomend punt is de actuele stijging van de kosten voor materialen en wat dat mogelijk betekent voor dit project. Ook zijn de onderzoeken rond de infiltratie nu afgerond. Dit heeft voor veel onzekerheid en vertraging gezorgd bij de hofjesaanpak. We moeten nu goed kijken hoe we dit terugkoppelen en hoe we zoveel mogelijk achterstand kunnen inhalen. Het is belangrijk dat ook de ontwerpen voor de hofjes voor de zomer klaar zijn zodat de uitvoering mee kan in het proces van de openbare ruimte. Voor een aantal zaken proberen we nu al naar versnelling te zoeken. We verlangen allemaal naar concrete acties! Rond drie plekken in de Mosterdhof is verdieping nodig met omwonenden. Daar zijn nog wat knelpunten en vragen die we willen oplossen. Deze gesprekken worden de komende tijd gevoerd. Al deze zaken krijgen uiteindelijk een plek in het definitieve plan dat we medio juni willen presenteren.

 

Het Ontwerpteam en de gemeente hebben te maken met veel betrokkenen en belangen. Ze proberen zoveel mogelijk alles een plek te geven en goede afwegingen te maken in samenspraak met betrokkenen. Het is uiteindelijk de gemeente als opdrachtgever die knopen dient door te hakken om te komen tot een definitief plan.

Het laatste nieuws