Op respectievelijk 9 en 12 juli 2022 hebben de informatiemarkt en een digitale informatieavond plaatsgevonden. Een grote groep wijkbewoners heeft hier het definitief ontwerp bekeken. Tijdens beide momenten zijn er vanuit de buurt vragen gesteld en reacties gegeven op dit ontwerp. Ook via de mailbox en de website hebben jullie je stem laten horen. Dank daarvoor. Al jullie reacties maken het plan sterker en zorgen voor een betere aansluiting bij de woonomgeving. De herinrichting van de openbare ruimte blijft echter ingewikkeld. Het is puzzelen om binnen een beperkte ruimte aan alle wensen gehoor te geven.

Om gericht antwoord te geven op al jullie vragen, hebben de gemeente en het ontwerpteam alle vragen en reacties per onderwerp samengevoegd. In dit document vinden jullie de antwoorden op deze onderwerpen. Ieder onderwerp heeft een korte inleiding, waarna de verschillende thema’s en onderwerpen beantwoord zijn. De gemeente vraagt begrip voor het feit dat deze terugkoppeling zo lang heeft geduurd. Dit had te maken met de juridische hobbels met betrekking tot het parkeren voor de garageboxen in openbaar gebied.

Het onderwerp ‘parkeren’ kreeg de meeste aandacht. En specifiek met betrekking tot het parkeren voor de garageboxen in de Mosterdhof. Hier lieten veel van jullie je zorgen over horen. Het parkeren voor garages is straks alleen mogelijk door middel van een ontheffing. De eigenaar van de garage kan een ontheffing aanvragen bij de gemeente om voor zijn of haar eigen garage te parkeren. Andere autobezitters mogen dan niet parkeren voor de garage. In een aparte informatiebrief volgt hier later nog meer informatie en uitleg over.

In de bovenstaande terugkoppeling komen niet alle onderwerpen, die bij de herinrichting van de openbare ruimte spelen, aan de orde. Dit komt omdat daar geen extra vragen of reacties op gekomen zijn. In het voorjaar van dit jaar is de terugkoppeling van het voorlopige ontwerp gepubliceerd. Daar staan nog meer onderwerpen in. Die terugkoppeling kun je hier vinden.

Mocht je voor je gevoel nog dingen missen? Dan hoort de gemeente dat graag. Je kunt dan via info@mooimosterdhof.nl je reactie kwijt.

Het laatste nieuws