Alle gemeentes in Nederland moeten van de Rijksoverheid voor het eind van dit jaar vastleggen hoe zij gaan stoppen met het verbruik van aardgas om woningen te verwarmen.

Hoe en wanneer een wijk uiteindelijk van het aardgas af kan is een puzzel met veel factoren. De gemeente kijkt nu met experts naar de vraag met welke wijken ze het beste kunnen starten en hoe dat proces er uit kan zien. Het resultaat daarvan komt in de Transitievisie Warmte die in december 2021 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Graag wijzen we je op het artikel op de website van het duurzaamheidsprogramma van de gemeenten Duiven en Westervoort: https://www.samen1nergie.nl/actueel/aardgasvrij-actueel/transitievisie-warmte-legt-vast-hoe-we-gaan-stoppen-met-aardgas/.
Voor de Mosterdhof wordt aangesloten bij de initiatieven die nu al lopen in de wijk. In de tweede week van september 2021 heb je een nadere informatiebrief ontvangen over hoe het college van burgemeester en wethouders de Mosterdhof in de Transitievisie Warmte wil opnemen.

Via de website www.samen1nergie.nl blijf je op de hoogte van het actuele nieuws (op gemeenteniveau) rondom de Transitievisie Warmte. Op die website zijn ook antwoorden
op veel gestelde vragen te vinden.

Voor de ontwikkelingen van de Mosterdhof kun je altijd contact opnemen met Sander Geertsen, projectleider gemeente, via s.geertsen@1stroom.nl of 06 15040936

Het laatste nieuws