De Mosterdhof is prachtig gelegen aan de dijk en uiterwaarden, maar deze kwaliteit kan nog veel meer worden benut voor de wijk!

Tussen Arnhem en Giesbeek wordt een rivierpark gemaakt: het Rivierklimaatpark IJsselpoort (www.rivierklimaatpark.nl). Dit project geeft aanknopingspunten om ook met de uiterwaarden gelegen aan de Mosterdhof aan de slag te gaan. Het Rivierklimaatpark bestaat uit verschillende onderdelen. Er worden een aantal wandelroutes toegevoegd die het mogelijk maken een ommetje door de uiterwaard te lopen. In het kader van de vergroening wordt ingezet op meer kansen voor de natuur in de vorm van flauwe oevers en veranderd beheer zodat de landschapstypes bloemrijk stroomdalgrasland en glanshaverhooiland een kans krijgen. Tot slot wordt bij hoogwater ruimte gecreƫerd voor doorstroming en verlaging van de waterstand.

Lees er meer over op:

Langdurig project

Het is een complex en langdurig project en hier zijn diverse partners van de coalitie rond de Mosterdhof betrokken. De projectorganisatie van het Rivierklimaatplan is hiervan de coƶrdinerende partij. In periodieke bijeenkomsten van de coalitie wordt afstemming gezocht tussen Rivierklimaatpark en de ontwikkelingen in de Mosterdhof. Het doel van dit project is om de wijk meer richting de dijk te keren, de toegankelijkheid van de uiterwaarden te vergroten, natuurwaarden te versterken en waterbeheer te verbeteren.