Opvangen van regenwater in de hofjes
Omdat het klimaat verandert, ontstaan er steeds vaker hevige regenbuien. De riolering is niet altijd berekend op zoveel water. 

In de hofjes komt daarom een opslag die tijdelijk gevuld kan zijn met regenwater: een wadi. Een wadi is een soort natuurlijke verlaging om regenwater op te vangen. Hierin kan het regenwater langzaam de grond infiltreren. De regen wordt dan gebruikt voor het groen en de bodem in de wijk.

Afkoppelen regenpijpen
Om zoveel mogelijk regenwater op te vangen in de wijk, willen we zoveel mogelijk regenpijpen afkoppelen.

Iedere woningeigenaar kan zelf beslissen om de regenpijp af te koppelen. De gemeente vraagt de bewoners toestemming en regelt het afkoppelen dan verder gratis. Hieronder kun je op de website van de gemeente het toestemmingsformulier invullen.

Infiltratieriool 
Om te voorkomen dat er extra water in de kruipruimtes komt, wordt het infiltratieriool verlengd. Dit is een buis die zorgt dat het regenwater de bodem ingaat in plaats van het riool.