In de Mosterdhof wordt binnenkort aan het energienet gewerkt. In opdracht van Liander voeren Van den Heuvel en Van de Beek werkzaamheden in de wijk uit. Deze werkzaamheden zijn in september 2022 al gestart, maar zijn toen vanwege de weersomstandigheden stilgelegd. Nu gaan de werkzaamheden verder. Alle bewoners hebben in een brief informatie ontvangen over de werkzaamheden, maar hieronder de belangrijke informatie nogmaals op een rij.

 

Waarom en wanneer?

Liander is in de regio eigenaar en beheerder van de elektriciteits- en gasnetten. Eén van onze taken is het uitbreiden, onderhouden en vernieuwen van deze energienetten. Zo worden transformatorhuisjes voorzien van nieuwe apparatuur, om eventuele storingen te voorkomen of sneller op te kunnen lossen.

De werkzaamheden zijn gepland van 8-2-2023 tot en met 17-2-2023. Voorafgaand zullen ter voorbereiding graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. Na de ombouw zullen de sleuven en werkgaten weer worden verdicht.

 

Tijdens de werkzaamheden

Als de nieuwe kabels en leidingen gelegd worden, gaat tijdelijk de spanning van de kabels af. Hierdoor kunnen de monteurs veilig werken. Dit betekent dat bewoners korte tijd geen stroom hebben. Bewoners ontvangen van tevoren een brief over de geplande spanningsonderbreking, dit gebeurt conform leveringsvoorwaarden.

Voorafgaand en gedurende de werkzaamheden, wordt er materiaal in de buurt opgeslagen. Hierbij wordt geprobeerd eventuele hinder tot een minimum te beperken.

 

Wat merk je verder van de werkzaamheden?

De werkzaamheden worden verricht op locaties waar kabels en leidingen liggen. Dit is vaak in de trottoirs en/of de weg. Het kan zijn dat tijdens de werkzaamheden (een deel) van het trottoir en/of de weg niet beschikbaar is. Om de hinder hiervan te beperken, leggen we planken over de opgebroken weggedeelten. Hierdoor kan je toch passeren en blijft je woning of bedrijfspand zo goed mogelijk bereikbaar. Vanzelfsprekend worden de (graaf)werkzaamheden uitgevoerd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Dit betekent onder andere dat het werkgebied afgezet wordt en waarschuwingsborden geplaatst worden.

Bij de ruimte van Liander, wordt een noodstroomaggregaat geplaatst. Hierdoor kunnen bewoners gewoon stroom blijven gebruiken tijdens de werkzaamheden. De aggregaat kan mogelijk geluidsoverlast veroorzaken.

 

Contact

Bij storingen kun je contact opnemen met het technisch service centrum van Liander via telefoonnummer 0800-9009.

Met vragen over de uitvoering van de werkzaamheden, kun je contact opnemen met Ronald Struijk van Van den Heuvel Aannemingsbedrijf B.V. via telefoonnummer: 06 – 132 367 42 of via e-mail: r.struijk@heuvelgroep.nl

Het laatste nieuws