Voor nu geen vervolg deelauto gebruik

Helaas heeft het project “auto van de straat” met de deelauto Mooi Mosterdhof geen vervolg van de provincie gekregen. Een groep bewoners heeft 6 maanden kunnen genieten van de Mooi Mosterdhof deelauto’s. Helaas zit de verlenging er voor ons niet in. Winnaar werd een straat in Renkum waar 6 auto’s werden weggedaan. Nu bleek de sprong van gesubsidieerd naar zelf bekostigen voor de deelnemers te groot.

Dit project was een mooie gelegenheid om kennis te maken met het delen van een auto en elektrisch rijden. Minder auto’s in de wijk blijkt zo zeker mogelijk! We laten hier naar onze buren en dorpsgenoten zien dat we met minder auto’s toekunnen wanneer we autogebruik samen blijven doen. Mooi toch!? Het kan!

Bij het uitvoeringsprogramma van de Mosterdhof naar een duurzame toekomst past een project voor elektrisch rijden en deelauto-gebruik. We hopen daarom dat er spoedig een vervolg komt.

Windenergie park Kleefsewaard

Medio september starten de bouwwerkzaamheden voor de windmolens. De molens gaan begin 2022 draaien. De vertegenwoordiging uit onze wijk heeft inmiddels met succes een goed verdeel-model bepleit voor de opbrengsten uit het omgevingsfonds. Hiermee wordt de overlast voor onze wijk een klein beetje gecompenseerd.

In 2022 kunnen sociale en duurzame initiatieven worden voorgelegd aan het fonds voor een bijdrage in de kosten.

Het laatste nieuws