Sinds september 2020 is de winnaar van de prijsvraag Panorama Mosterdhof bekend. De jury koos met input van bewoners en de coalitie unaniem voor het ‘Kookboek Mosterdhof 2050: Veerkrachtige Wijk aan de Dijk’. Ook wethouder Hans Sluiter is tevreden met de uitslag. ,,Met dit ontwerp maken we Westervoort weer een stukje mooier.’’ Vervolgens op naar realisatie.. toch? De verwachtingen onder bewoners, gemeente en ook ontwerpteam Barzilay+Ferwerda zijn hoog. Iedereen staat te popelen om te beginnen, maar sinds de uitslag lijkt het stil te blijven. Of toch niet?

Zeker niet! Achter de schermen wordt er door het team Barzilay+Ferwerda, de Vereniging van de Wijk, gemeente en overige betrokken leden van de coalitie hard gewerkt om de prijsvraag een vervolg te geven. De winnende prijsvraaginzending gaat overeen voorstel, op vele verschillende onderdelen met ontwikkelingen die allemaal een eigen tempo hebben en afhankelijk zijn van samenwerking. Daarvoor is het belangrijk om met alle betrokken partijen en afdelingen goed na te gaan wat er wel en niet te realiseren is van het plan, wat prioriteit krijgt en waar budget voor is. Dit betekent een proces van veel gesprekken, het horen van elkaars input en het vastleggen van afspraken op papier.

Om dit proces te versnellen en de energie die sinds de prijsvraag is losgekomen goed te benutten is gekozen voor een zogeheten ‘kwartiermakersfase’. Tijdens deze fase van eind 2020 tot begin 2021 worden de partijen intensief met elkaar in contact gebracht. Op 2 en 3 december vonden er vier online workshops plaats. Elke workshop ging over een onderdeel van het Kookboek: woningen, hofjes, openbare ruimte en omgeving. De voorstellen en ideeën uit het Kookboek worden met de input uit de gesprekken vertaald naar concrete projecten die tot realisatie kunnen worden gebracht.

We komen snel terug met meer nieuws over de eerste projecten die van start kunnen gaan!

Het laatste nieuws